OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ (REGULAMIN)

Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej, zwany będzie dalej: "Ogólne warunki".
Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony internetowej zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Ogólnych warunków, bez ograniczeń i zastrzeżeń.
Szukaj
Stworzone przez STRONA24.PL